Site Loader
En koncernredovisning måste till om skönhetssalongen ingår i en koncern

Arbetar du inom skönhetsbranschen? Har du sett TV4:s satsning på att göra om människor, som nästan är bortom möjligheten att göra om dem. Programmet heter något i stil med Göra om inom 10 dagar. Programmet går ut på att människor som till exempel har dåliga tänder, får sina tänder skötta av en riktigt duktig tandläkare. Hon gjorde om nästan allas tänder som var helt vanskötta. Med nya tänder vågade många av dem le igen efter många år av skam för sina dåliga tänder. Människorna som fick en ”remake” fick även botox och fillers för att återställa deras unga utseende, liksom hudvård, hårvård, make up och nya kläder. Resultaten för så gott som alla som fick en ”remake” var slående. Programmets idé var att det går att göra ”remake” utan att behöva opereras. Och efter att ha sett programmet i sin helhet lyckades de utöver förväntan. Det var så underhållande att se människornas totala förvandling.

Skönhetsbranschen omsätter miljarder kronor i Sverige

Många skönhetssalonger ingår i en stor koncern, till exempel kan nämnas Akademikliniken som finns representerade i flera svenska städer. Och en gång om året ska hela koncernen göra en koncernredovisning. Det är ett otroligt arbete med en koncernredovisning. I en koncernredovisning ska det ingå en koncernbalansräkning, koncernresultatberäkning, gemensam förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys.
Alla dessa ska ingå i en enda koncernbalansräkning, koncernresultat, förvaltningsberättelse och flödesanalyser för koncernen.

Det viktigaste för en koncernredovisning är att följande ingår:

  • fastställelseintyg
  • förvaltningsberättelse
  • resultaträkning
  • balansräkning
  • kassaflödesanalys
  • noter med lista över alla dotterföretag
  • revisionsberättelse över koncernen

Ingår er skönhetssalong i en koncern så är det oftast huvudkontorets ekonomiavdelning som gör koncernredovisningen, så det är sällan som just koncernredovisningen ingår i en enskild skönhetssalongs uppgifter att göra detta, som tur är. Man har oftast nog med den egna bokföringen att göra.